อาคารหลังคาลาดเดียว Single Slope (SS) คืออาคารที่มีหลังคาลาดเอียงในระนาบเดียว ความลาดชันคือจากผนังด้านหนึ่งไปยังผนังด้านตรงข้าม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  • โซลูชั่นที่ประหยัดสำหรับสแปนที่น้อยกว่า 12 เมตร
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยลดระบบระบายน้ำ, รายละเอียดของสันหลังคาและการตกแต่งผนัง
  • มีรูปลักษณ์พิเศษเนื่องจากการลาดชันหลังคาในแนวเดียว
banner
features

ประหยัดสำหรับสแปนน้อยกว่า 12 เมตร เงื่อนไขที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการใช้อาคาร Single Slope คือ

  • จำเป็นต้องมีการระบายน้ำฝนตามแนวกำแพงด้านเดียวของอาคารเท่านั้น
  • เมีอมีการเพิ่มอาคารแบบลาดเดียวใหม่ติดกับอาคารที่มีอยู่โดยตรง และผู้ออกแบบจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง
√    การสร้างเงื่อนไขให้เกิดร่องกลาง ระหว่างอาคารทั้งสองจะทำให้ระบบระบายน้ำมีราคาแพง
√    การจัดเก็บโหลดเพิ่มเติมไว้กับเสาของอาคารที่มีอยู่แล้ว
√    การจัดเก็บโหลดเพิ่มเติมไว้กับฐานรากของอาคารที่มีอยู่แล้ว

สำหรับอาคารที่มีสแปนมากกว่า 12 เมตร เป็นเรื่องปรกติที่จะต้องระบุหลังคาจั่วสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรวมถึงการพิจารณาด้านความสวยงาม

อาจเป็นแบบโล่งไม่มีเสาภายในอาคาร หรือ มีเสาภายในอาคารก็ได้
การออกแบบอาคาร Single Slope ใช้สำหรับอาคารหลายประเภทตั้งแต่ ศูนย์การค้า, ไปจนถึงสำนักงาน,โรงเก็บสินค้า,และอู่ต่อเรือ เป็นต้น

นอกเหนือจากการประหยัดต้นทุนแล้วลูกค้าบางรายยังชอบอาคารโครงเหล็กแบบลาดเดี่ยวเนื่องจากมีรูปทรงที่ต่ำกว่า ส่วนด้านหลังของอาคารลาดเอียงบางแห่งไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นผนังเคลือบสีที่กำหนดเอง นี่เป็นโอกาสที่ดีในการใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานซึ่งจะทำให้อาคารของคุณมีโครงสร้างที่มั่นคงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

features

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่