Home / โซลูชั่น / ผลิตภัณฑ์ / โครงสร้างอาคาร และส่วนประกอบอื่นๆ / มาตรฐานรูปแบบระบบโครงสร้างอาคาร / ระบบโครงหลังคาบนเสาคอนกรีต

ระบบโครงหลังคาบนเสาคอนกรีต

ระบบโครงหลังคาบนเสาคอนกรีต ประกอบด้วยจันทันหลังคาแปและแผ่นหลังคา ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อติดตั้งบนโครงสร้างย่อยที่วางแผนไว้หรือที่มีอยู่ โครงสร้างที่มีอยู่มักทำจากคอนกรีตหรืออิฐ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

banner
features

เมื่อ พีอีบี สตีล จัดหาระบบหลังคาบนเสาคอนกรีต สันนิษฐานว่าโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับและได้รับการจัดการโดยบริษัทวิศวกรรมมืออาชีพและสามารถรองรับการโหลดที่เกิดจากระบบหลังคาบนเสาคอนกรีต “PEB STEEL” ฝ่ายวิศวกรรมของทางลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าโครงสร้างคอนกรีตของตนสามารถรองรับโบลท์และน๊อตที่ยึดเหล็ก PEB ที่ต้องการได้จริงและเพื่อถ่ายโอนน้ำหนักจากระบบหลังคาบนเสาคอนกรีตไปยังฐานรากได้อย่างเหมาะสม

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่พบใน ระบบหลังคาบนเสาคอนกรีตเกิดจากขนาดคอนกรีตที่ไม่ถูกต้อง (ที่ระดับความสูงของการเชื่อมต่อจันทัน) ในระหว่างกระบวนก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าของโบสท์ที่เหมาะสม (± 5mm) ต้องการการดูแลอย่างดีเยี่ยม

features
features

ควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับส่วนต่อประสานระหวางโครงสร้างคอนกรีตและพื้นผิวแผ่นเมทัลชีท ความผิดปรกติและการเปลี่ยนแปลงความสูงของคอนกรีตอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วซึมในอนาคต

ระบบหลังคาโดยทั่วไปไม่ประหยัด เมื่อเทียบกับอาคารสำเร็จรูปเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสแปนขนาดกลางและใหญ่ นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าโครงเหล็กข้อแข็งของอาคารเหล็กสำเร็จรูป จะกระจายน้ำหนักไปทั่วทั้งโครงสร้างอย่างเหมาะสมส่งผลให้โครงสร้างโดยรวมมีน้ำหนักเบาและประหยัดมากขึ้น ในระบบหลังคาบนเสาคอนกรีต, stress จะไปรวมกันอยู่ตรงช่วงกลางของสแปนทำให้จันทันมีน้ำหนักมาก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่