Home / โซลูชั่น / ผลิตภัณฑ์ / โครงสร้างอาคาร และส่วนประกอบอื่นๆ / มาตรฐานรูปแบบระบบโครงสร้างอาคาร / แบบโค้งสร้างหลายจั่วติดกัน

แบบโค้งสร้างหลายจั่วติดกัน

อาคารแบบหลายจั่ว (MG) ประกอบด้วยอาคารหน้าจั่วสองอันติดหรือมากกว่าที่ใช้เสาข้างอาคารร่วมกัน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  • ทางเลือกที่ยิ่งใหญ่สำหรับอาคารขนาดกว้างและขนาดใหญ่มาก ๆ เพื่อลดความสูงของสันหลังคา
  • ให้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นตลอดความกว้างของอาคาร
  • ลดการใช้วัสดุด้วยรูปจั่วอาคารที่ใช้เสาด้านข้างอาคารร่วมกัน
banner
features

การใช้โครงสร้างแบบหลายจั่วติดกัน อาคารแบบ Multi-Gable ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเหตุผลในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้:
•    การเข้าไปในร่องกลางระหว่างจั่ว เพื่อทำความสะอาดจะยุ่งยากกว่ารางน้ำที่รอบอาคาร รวมทั้งการซ่อมบำรุงบนหลังคาทำให้แผ่นหลังค่าเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้
•  การเข้าไปในร่องกลางระหว่างจั่ว เพื่อทำความสะอาดจะยุ่งยากกว่ารางน้ำที่รอบอาคาร รวมทั้งการซ่อมบำรุงบนหลังคาทำให้แผ่นหลังค่าเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้
•     เสี่ยงต่อการล้นของน้ำฝนที่ร่องกลางระหว่างจั่ว ในช่วงที่ฝนตกหนักมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรางน้ำที่ร่องกลางระหว่างอาคารไม่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นระยะ

•     อาคารโครงสร้างแบบหลายจั่วติดกัน ที่มีความยาวอาคารมาก,ท่อน้ำฝนภายในอาคารต้องถูกจัดหาพร้อมกับท่อเครนแนวราบ หรือรางคอนกรีตตามความยาวของอาคาร, ใต้รางน้ำร่องกลางแต่ละราง, เพื่อรองรับน้ำจากหลังคาไหลออกไปภายนอก, การก่อสร้างระบบเครนน้ำมีราคาแพงและมีความเสี่ยงเนื่องจากการอุดตันของท่อเหล่านี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมภายในอาคารได้
•     การออกแบบเหล็กค้ำกันลมสำหรับอาคารแบบหลายจั่วติดกัน จัดให้มีส่วนของเหล็กค้ำกันลมระหว่างเสาภายในอาคาร, การนำเหล็กค้ำมายึดนี้เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวภายใน ผ่านข้ามระหว่างอาคาร

features
features

อย่างไรก็ตามอาคารแบบ โครงสร้างแบบหลายจั่วติดกัน ช่วยให้นักลงทุนประหยัดค่าวัสดุเนื่องจากความสูงของสันหลังคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ โครงสร้างประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะในอาคารที่กว้างมาก ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่