เปปสตีล บิลดิ้งส์ คอมปานี ลิมิเต็ด (“เปปสตีล”)  เราปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

ด้วยเว็บไซต์นี้, ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่ทางเปปสตีลมีโอกาสได้รับผ่านการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การให้บริการและจดหมายข่าวสารของเรา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดีที่สุด, เปปสตีล มีนโยบายซึ่งมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของเราดังนี้ เปปสตีลจะป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน, ป้องกันการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์ข้อมูลใดๆที่ระบุถึงตัวคุณหรือข้อมูลใดๆที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เปปสตีลเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานที่ส่งมาให้กับเราผ่านทางการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ โดยเปปสตีลจะระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของข้อมุลเหล่านี้ และดำเนินการภายใต้กฏข้อกำหนดการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่จำเป็น

ทั้งนี้หากคุณไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา คุณสามารถปฎิเสธได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการปฏิเสธดังกล่าว อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนหน้าเว็บไซต์นี้ได้ โดยเฉพาะใช้บริการที่มีจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลถึงคุณ

เปปสตีล จะได้รับข้อมูลต่างๆเช่น IP address, ข้อมูลคุกกี้ หรือข้อมูลการใช้งานที่คุณเข้าใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งข้อมูลการใช้งานดังกล่าวจะถูกรวบรวมเพื่อนำมาใช้พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาที่คุณได้เข้าชมบนหน้าเว็บไซต์ของเราต่อไป

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เปปสตีล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองคำขอของคุณสำหรับ เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์โปรแกรมและงานบริการต่างๆของเราเพื่อใช้ตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับข้อเสนอของเราและเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือบริการอื่นๆที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสื่อสารกับคุณ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในกรณีที่เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้ข้างต้น และถ้าหากคุณไม่เห็นด้วยคุณสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม

เปปสตีล เราไม่จะเปิดเผย โอน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลที่สาม โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้:

  1. เมื่อเราได้รับอนุญาตจากคุณ
  2. เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยต่อบริษัทในเครือของเปปสตีล หรือบริษัทสาขา ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้หาคำตอบให้กับคำถามของคุณ
  3. เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทอื่นที่มีข้อตกลงการรักษาความลับกับเปปสตีล เพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้กับคุณ
  4.  เมื่อข้อมูลดังกล่าวถูกประมวลผลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เป็นข้อมูลทางสถิติ
  5. ในกรณีมีเหตุด่วนเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน
  6. ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เปปสตีล อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้การแก้ไขนโยบายที่สำคัญใดๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่ง่ายต่อการค้นหา และทันเวลา

การควบคุมความรับผิดชอบ และติดต่อสอบถามนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

เปปสตีล ได้มอบหมายบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อจัดการกับข้อสงสัยใดๆที่คุณอาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ กรุณาส่งคำถามหรือความคิดเห็นตามที่อยู่นี้: https://th.pebsteel.com/th/contact-us/