คุณกำลังค้นหา

161 ผลลัพธ์ที่ถูกค้นพบ

<p>1. (*) &nbsp; (*) I-beams, , , 2. : 3. : 4. [&hellip;]</p>
<p>1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. Pebsteel Pebsteel : 2.1 Pebsteel 2.2 Pebsteel 2.3 Pebsteel 2.4 Pebsteel 2.5 [&hellip;]</p>
2024
<p> ? ? Pebsteel 1. ? 3 : , 2. : 3. 4 : , , , [&hellip;]</p>
<p> ? ? ! 1. : 1.1 1.2 3 6 1.3 2. 2 : 2.1 250 500 500 [&hellip;]</p>
Bracing
<p> Pebsteel : 8 1. Bracing ? Bracing 2. (Bracing) 2.1 12 . [&hellip;]</p>
? 2024
<p> 2024 :  3 : 1. 1500 7.5 ( ) 2. 3. ? ! ? Quotation 4 : 1. [&hellip;]</p>
8
<p> ! 1. : 2.   8 1: 2 2: 3: (Rafter beam) 4: [&hellip;]</p>
<p> ? , , 3 1. () : : : 2. (Bolt connections) , , 3 [&hellip;]</p>
<p> 1. ? . Read more:&nbsp;Pre-engineered Steel Buildings: Components And Applications 2.&nbsp; I, T C [&hellip;]</p>
2
<p> &#8220; ? 3 2 2 1. (Columns with variable cross-sections) (Crane Bracket) 2. (Columns with constant sections) [&hellip;]</p>
ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่