Home / โซลูชั่น / ผลิตภัณฑ์ / โครงสร้างอาคาร และส่วนประกอบอื่นๆ / มาตรฐานรูปแบบระบบโครงสร้างอาคาร / โครงสร้างแบบมีเสาภายในอาคาร

โครงสร้างแบบมีเสาภายในอาคาร

เฟรมแบบมีเสาภายในอาคาร ประกอบด้วย ช่วงสแปนที่มากกว่า 1 ช่วง ตลอดความกว้างของอาคาร เช่น อาคารแบบหลายจั่วติดกันและอาคารจั่วเดียวที่มีเสาภายในเป็นต้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  • ความกว้างสูงสุดในที่ใช้งานจริง ได้ถึง 200 เมตร (อาคารที่มีมากกว่า 2 สแปน)
  • สามารถใช้สำหรับคลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า, โรงงานผลิตขนาดใหญ่ ฯลฯ
  • เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ที่มีลาดชันหลังคาต่ำ
banner
features

ความกว้างในการใช้งานจริง สูงสุดของอาคารคือ 150 เมตร (อาคาร 2 สแปน) และ 200 เมตร (อาคารที่มีมากกว่า 2 สแปน) ความยึดหยุ่นของการออกแบบเสาแบบ มีเสากลางภายใน 1 ต้น ช่วยให้สามารถใช้กับคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าโรงงานผลิตขนาดใหญ่ได้

โครงสร้างแบบมีเสากลางภายใน 1 ต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบหลังคาลาดชันต่ำ

features
features

น้ำหนักและต้นทุนของอาคาร สามารถลดลงได้โดยการเพิ่มเสาภายในเข้าไปในโครงสร้าง แม้ว่าเสาเหล่านี้อาจลดพื้นที่ว่างที่มีอยู่ แต่ก็สามารถวางตำแหน่งได้อย่างมีกลยุทธเพื่อเสริมการใช้งานในขั้นสุดท้ายของอาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่