Home / คลังสินค้าเก็บวัสดุก่อสร้าง

คลังสินค้าเก็บวัสดุก่อสร้าง

Banner
Banner
Banner

คลังสินค้าเก็บวัสดุก่อสร้าง

เป็นอีกหนึ่งผลงาน ที่ทาง Pebsteel ได้ออกแบบและติดตั้งโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป

ในขนาดพื้นที่กว่า 6,000 ตรม. กับรูปแบบ Ms-1 สนใจสอบถามกับโครงการของคุณได้

รายละเอียดของโครงการ

  • ประเภทของอาคาร

  • โกดัง
  • ประเภทของอุตสาหกรรม

  • วัสดุก่อสร้าง
  • ขนาด/น้ำหนัก

  • 6,650 Sq.m.
  • สถานที่

  • ประเทศไทย
ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่