Home / โซลูชั่น / ผลิตภัณฑ์ / โครงสร้างอาคาร และส่วนประกอบอื่นๆ / มาตรฐานรูปแบบระบบโครงสร้างอาคาร / แบบจันทันโค้งเชื่อมประกอบ (BU)

แบบจันทันโค้งเชื่อมประกอบ (BU)

จันทันโค้งเชื่อมประกอบเป็นอาคารสำเร็จรูปที่มีโครงสร้างเหล็กโค้งเพื่อให้มีรูปลักษณ์พิเศษแก่อาคารและยังสามารถเพิ่มความกว้างแบบแยกส่วนได้

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  • สร้างรูปลักษณ์ที่งดงามให้กับอาคาร
  • ให้ความรู้สึกกว้างขวางและโอ่อ่าสำหรับการตกแต่งภายใน
  • ประหยัดในรายละเอียดสันหลังคาและค่าใช้จ่ายในแผ่นปิดครอบหรือแฟลชชิ่ง (flashing)
  • ไม่จำเป็นต้องมีแผ่นหลังคาโค้งก่อนหรือการปรับแต่งพิเศษใด ๆ
banner
features

อาคารรูปแบบนี้มักได้รับการออกแบบให้โครงสร้างมีแสงธรรมชาติเพื่อสร้างความรู้สึกโอ่โถงและโอ่อ่า ในสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ เช่น สนามบิน, สถานี, ห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬา แม้แต่ห้องโถงและศูนย์สันทนาการ สิ่งนี้นำไปสู่รูปแบบของโครงสร้างเหล็กโค้งที่ค่อนข้างเบารองรับพื้นที่กระจกจำนวนมาก แม้จะมีโครงสร้างหุ้ม แต่การเผยให้เห็นงานเหล็กโค้งสามารถเพิ่มความรู้สึกของพื้นที่ว่างภายในได้

แม้แต่ในอาคารอุตสาหกรรมและอาคารกระจายสินค้า,หลังคาโค้งก็เป็นการตอบโจทย์ที่มีประสิทธิภาพ หลังคาโค้งช่วยหลีกเลี่ยงสภาพโดยรอบที่เข้มงวด ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ “คลังสินค้าอุตสาหกรรม” ออกแบบให้ดึงดูดใจต่อนักวางแผนประจำท้องถิ่นยิ่งไปกว่านั้นอาคารจันโค้งเชื่อมประกอบ ( Rafter Curved) ไม่ได้มีราคาแพงไปกว่าโครงสร้างเหล็กอื่น ๆ

features
features

ต้นทุนเพิ่มเติมของงานเหล็กโค้งมักจะน้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนโดยรวมของโครงสร้างและมักจะหักล้างกันได้ด้วยการประหยัดในรายละเอียดของสันจั่วและค่าใช้จ่ายของแผ่นปิดครอบ การหุ้มหลังคาบนคานหลังคาโค้งมักไม่จำเป็นต้องมีการดัดโค้งก่อนเนื่องจากแผ่นหลังคาจำนวนมากสามารถทำตามความโค้งของหลังคาได้ในระหว่างการยึดโดยไม่ต้องมีการปรับแต่งใด ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่