Home / โรงงานผลิตยา

โรงงานผลิตยา

Banner
Banner

โรงงานผลิตยา ห้องเย็นเก็บยา หรือคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมยา

กับพื้นที่กว่า 11,000 ตร.ม. เราออกแบบเพื่อรองรับการทำงานให้สะดวกและใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของโครงการ

  • ประเภทของอาคาร

  • โรงงาน
  • ประเภทของอุตสาหกรรม

  • เภสัชกรรมและการแพทย์
  • ขนาด/น้ำหนัก

  • 11,000
  • สถานที่

  • ประเทศไทย
ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่