Home / โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

Banner
Banner
Banner
Banner

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

เป็นอีกหนึ่งผลงาน ของทาง pebsteel ได้ออกแบบ,ผลิต ติดตั้งโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป

กับขนาดกว่า 12,096 ตร.ม.

Pebsteel เราควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงมาตรฐาน ASTM

เพื่อใช้ในการผลิตโครงสร้างอาคาร

 

รายละเอียดของโครงการ

  • ประเภทของอาคาร

  • อาคารเกี่ยวกับการผลิต (อุตสาหกรรม), โรงไฟฟ้า
  • ประเภทของอุตสาหกรรม

  • น้ำมันและก๊าซ,พลังงานและสารเคมี
  • ขนาด/น้ำหนัก

  • 12,096 sqm
  • สถานที่

  • ประเทศไทย
ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่