Home / / ข่าวสาร & ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปปสตีลต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พาชมโรงงานที่เวียดนาม

เปปสตีลต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พาชมโรงงานที่เวียดนาม

ข่าวสาร & ข่าวประชาสัมพันธ์ - 16/05/2024

นวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2567 เปปสตีลต้อนรับกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย ภายใต้โครงการ Pebsteel Engineer Seminar โดยเรามุ่งเน้นที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก PEB กับนักศึกษาและวิศวกรไทย เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและในด้านการทำงานที่เกี่ยวข้อง

คุณ Van Tan Thang ได้ให้การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “โครงสร้างเหล็ก PEB” พร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบโดยโปรแกรม SAP และ Shop Detail Drawing โดยซอฟต์แวร์ Tekla

นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคนยังได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในกระบวนการผลิตที่โรงงานของเปปสตีลที่เมืองหวุงเต่า โดยมีคุณ Nabil Khalaf ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตและการบริหารโรงงานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์นี้ นับเป็นการก้าวหน้าที่สำคัญจากการศึกษาในห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจริง โดยเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ในยุคการศึกษาปัจจุบัน เปปสตีลภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแชร์ความรู้และมอบประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในครั้งนี้

ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่