Home / / อัลบั้ม / Mr. Sami Kteily – Executive Chairman

Mr. Sami Kteily – Executive Chairman

30/08/2022

ขอบคุณ Mr. Sami Kteily- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PEB STEEL BUILDINGS CO.,LTD.

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 Mr. Sami Kteily ได้เข้ามาเยี่ยม สำนักงานขายในประเทศไทย

พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และความรู้เพิ่มเติม พร้อมเทคนิคใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาพนักงานเพื่อเป็นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ส่งต่อ

ติดต่อเรา ปิด
logo-switcher

เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
logo

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่