Home / Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย)

Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย)

กรุงเทพฯ

วันปิดรับสมัคร: 30/11/2022

รายละเอียดของงาน

 • ค้นหาลูกค้าใหม่เพื่อแนะนำตัวสินสินค้า และงานบริการ/เพื่อเสนอขายสินค้า หรือเสนอให้บริการ และเพิ่มจำนวนลูกค้าในภูมิภาคที่กำหนด รวมถึงพัฒนา และขยายความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ลูกค้าทั่วไป, ที่ปรึกษาโครงการ(consultants), ผู้รับเหมา (main contractors) และนักลงทุน (investors)
 • จัดการ และประเมินความต้องการของลูกค้า – พูดคุยกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจ และใช้ในการคาดการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตรงความต้องการ
 • จัดเตรียมข้อมูล เพื่อเข้าร่วมในการประมูลโครงการต่างๆ และจัดเตรียมเจรจาการประกวดราคา และเงื่อนไขสัญยาเพิ่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริษัท
 • วางแผน และคาดการณ์กำหนดการของโครงการ เพื่อสรุปแผนงาน (ทำแบบ ผลิต จัดส่ง ประกอบติดตั้ง และส่งมอบงาน)
 • ติดตามแผนงานการก่อสร้าง และการส่งมอบโครงการต่างๆ เพื่อติดตามลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำสัญญาเพื่อการซื้อขาย และตรวจสอบเงื่อนไข และแก้ไขสัญญาในส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงซื้อขายกับลูกค้า
 • รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง และข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้า วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม
 • จัดเตรียม PIF ตามความต้องการของลูกค้า และส่งไปยังฝ่ายสนับสนุนการขายเพื่อดำเนินการต่อไป
 • ดูแลรับรองลูกค้าช่วงเข้าเยี่ยมชมฐานการผลิตที่ประเทศเวียตนาม
 • จัดเก็บ และปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเก่า และใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้ง ลูกค้าทั่วไป, ที่ปรึกษาโครงการ(consultants), ผู้รับเหมา (main contractors) และนักลงทุน (investors)
 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายได้แก่ งานแสดงสินค้า (Exhibition), งานสัมนา (Seminar)เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า แก่องค์การ หรือสถานศึกษาต่างๆ ที่ต้องการให้เข้าอบรม

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, เครื่องกล, สถาปัตยกรรม หรือสาขาการจัดการ/บริหารธุรกิจและรวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ที่มีความสามารถในการขาย และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมขายของเรา (และถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ หรืองานการก่อสร้างอาคาร หรืออาคารเหล็ก) เราจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีแรงจูงใจในตนเองพร้อมทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสาร,อ่าน,เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ และใช้โปรแกรม AutoCAD,3D-CAD, Sketch Up Program, Excel,Word, etc., ได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง และสามารถเดินทางเพื่อเสนองานขายในต่างจังหวัดได้

แบบฟอร์มการสมัครงาน

  คำนำหน้าชื่อ

  ชื่อ นามสกุล

  อีเมล์

  โทรศัพท์

  ข้อความ

  ประวัติโดยย่อ


  หรือ ลาก และวางไฟล์ที่นี่

  NguyenVanA_CV.pdf(210KB)  การคลิกปุ่ม "ส่ง" แสดงว่า คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทPebsteel.


  ติดต่อเรา ปิด
  logo-switcher

  เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

  รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
  logo

  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

  รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่