Home / Draft Man (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ)

Draft Man (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ)

กรุงเทพฯ

วันปิดรับสมัคร: 30/11/2022

รายละเอียดของงาน

 • เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็กโดยใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Ms-Office, Word,Excel
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad, และโปรแกรมเขียนแบบ 3D
 • ตรวจสอบแบบก่อสร้างและเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานอาคารโครงสร้างเหล็ก

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ   20 ปีขึ้นไป, สามารถอ่านและเตรียมเอกสารภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวส. สาขา โยธา, เครื่องกล, อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Sketchup, MS-Office, Word, Excel
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto cad อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียน 3D ได้

แบบฟอร์มการสมัครงาน

  คำนำหน้าชื่อ

  ชื่อ นามสกุล

  อีเมล์

  โทรศัพท์

  ข้อความ

  ประวัติโดยย่อ


  หรือ ลาก และวางไฟล์ที่นี่

  NguyenVanA_CV.pdf(210KB)  การคลิกปุ่ม "ส่ง" แสดงว่า คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทPebsteel.


  ติดต่อเรา ปิด
  logo-switcher

  เว็บไซต์ในแต่ละประเทศ

  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

  รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่
  logo

  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่

  รู้จักเกี่ยวกับเราเปปสตีล, โซลูชั่นและโครงการของเราทั่วโลก

  เว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่